Sąd oddalił zażalenia 2 wierzycieli Garmond Press – postanowienia układowe z grudnia 2021 roku są prawomocne

Sąd oddalił zażalenia 2 wierzycieli Garmond Press – postanowienia układowe z grudnia 2021 roku są prawomocne

W dniu 28 czerwca br. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie, w którym oddalił zażalenia dwóch wierzycieli dystrybutora Garmond Press na postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2021 r. zatwierdzające porozumienie układowe dystrybutora Garmond Press z wierzycielami, którymi są m.in. 30 wydawców, ZUS oraz PFR. Postanowienie Sądu Rejonowego kwestionowało dwóch wydawców – ZPR Media S.A. oraz Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o.

Oznacza to, że postanowienie zatwierdzające porozumienie między dystrybutorem a wierzycielami stało się prawomocne.

Zgodnie z zatwierdzonym przez sąd postępowaniem układowym spółka Garmond Press rozpocznie spłatę części zaległych należności po upływie 6 miesięcy od doręczenia prawomocnego postanowienia zatwierdzeniu układu.

[Więcej w dziale dla członków.]