Ruszyła strona kampanii Daj Prawo Kulturze w obronie praw autorskich na rynku cyfrowym

Ruszyła strona kampanii Daj Prawo Kulturze w obronie praw autorskich na rynku cyfrowym

Pod adresem Dajprawokulturze.pl ruszyła strona kampanii prowadzonej przez środowiska twórcze w obronie praw autorskich na rynku cyfrowym, wprowadzenia jednolitych zasad wynagradzania twórców i producentów muzycznych, zniesienia luki prawnej (value gap) pozwalającej dużym platformom cyfrowym na jednostronne narzucanie artystom i innym właścicielom praw zasad korzystania z ich treści.

Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym ma zmienić regulacje prawne dotyczące praw autorskich, likwidując luki, narzucając obowiązek negocjacji umów licencyjnych z twórcami, a przede wszystkim niwelując rozbieżności pomiędzy warunkami wykorzystywania treści kreatywnych przewidzianymi na początku XXI wieku i dostosować je do obecnego rozwoju technologicznego. Dzięki temu nada ramy prawne adekwatne do sposobu komercjalizacji treści w internecie i tym samym narzuci obowiązek wynagradzania autorów i twórców tych treści.

Kampania wspiera działania Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, wyznaczającej kierunek zmian i ochrony praw autorskich, których celem jest znalezienie efektywnego sposobu ochrony twórczości i interesów właścicieli praw autorskich w sieci.

Strona Daj Prawo Kulturze http://dajprawokulturze.pl/
Profil na Facebooku https://www.facebook.com/dajprawokulturze/