Ruch przesyła wydawcom wyjaśnienia dotyczące realizacji układów z wierzycielami

Ruch przesyła wydawcom wyjaśnienia dotyczące realizacji układów z wierzycielami

Zarząd Ruch S.A. rozsyła już do wydawców informacje dotyczące realizacji układów z wierzycielami – wydawcami prasy w ramach postępowań układowych PPU 1 i PPU 2. Na rachunek powierniczy wpłynęły środki, które będą przeznaczone na spłatę wierzycieli zgodnie z przedstawionymi w sądzie warunkami wykonania układów. Środki te zostały wpłacone przez inwestora – PKN Orlen.

Kolejnym krokiem – po zatwierdzeniu przez sąd układów – będzie realizacja, czyli przelewy środków zgodnie z listą wierzycieli. Jak informuje Ruch środki będą zabezpieczone na dedykowanym rachunku powierniczym i będą leżały w gestii Nadzorcy Sądowego co ma gwarantować bezpieczeństwo alokowanej kwoty.