Rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W czwartek 15 lutego, Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC6) – wraz z pismem MKiDN informującym o rozpoczęciu konsultacji publicznych w tej sprawie.

Izba Wydawców Prasy wyraża zadowolenie, że wreszcie ten projekt — jako owoc prowadzonych ostatnio rozmów MKiDN ze środowiskami twórczymi, w tym intensywnych rozmów i korespondencji z IWP — za sprawą odpowiadającego za niego Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu MKiDN trafia pod konsultacje społeczne i przybliża się wreszcie implementacja dyrektywy DSM. Przypomnijmy, że istotną częścią dyrektywy jest wprowadzenie prawa pokrewnego wydawców prasy, tj. prawa do rekompensaty za eksploatację ich publikacji prasowych online, a także nowych zasad udostępniania utworów przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. Mamy nadzieję, że wieloletnia walka wydawców prasy o przyznanie należnych im praw zbliża się do końca. Polska jest obecnie jedynym państwem w UE, które jeszcze nie implementowało dyrektywy ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. dyrektywy DSM).

Do poprzednich projektów implementacji dyrektywy (publikowanych przez poprzedni rząd, ale nie zrealizowanych) wydawcy i inne środowiska producentów i twórców miały wiele zastrzeżeń. Opublikowany 14 lutego projekt jest obecnie uważnie analizowany przez IWP.