Repropol rozpoczyna wypłaty w ramach podziału opłat reprograficznych dla wydawców publikujących w 2022 r.

Repropol rozpoczyna wypłaty w ramach podziału opłat reprograficznych dla wydawców publikujących w 2022 r.

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol rozpoczyna wypłaty w ramach podziału opłat reprograficznych dla wydawców publikujących tytuły prasowe w 2022 roku. Repropol zwraca się do wydawców o nadsyłanie wypełnionych Kart Informacyjnych Wydawcy, co umożliwi podział i wypłatę należnego wydawcom wynagrodzenia.

Szczegółowych informacji udziela SDiW Repropol. Poniżej publikujemy pełną wersję komunikatu Repropolu.

JESTEŚ WYDAWCĄ PRASOWYM?

Kwoty, które zostały naliczone Twoim tytułom prasowym w ramach podziału opłaty reprograficznej za 2022 rok – są już opublikowane na stronie Repropol.pl w zakładce aktualności oraz sprawozdania/repartycja.

Stowarzyszenie Repropol przystąpiło do wypłaty tym wydawcom prasowym, którzy nadesłali do nas dane umożliwiające wystawienie dokumentów rozliczeniowych oraz dokonanie przelewu.

Jeśli nie nadesłałeś do nas Karty Informacyjnej Wydawcy z danymi wydawnictwa i jego tytułów prasowych publikowanych w 2022 roku – zrób to teraz. Umożliwisz nam, Twojej organizacji zbiorowego zarządzania – podział i wypłatę opłaty reprograficznej na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Doskonalimy i poszerzamy system poboru, podziału i wypłaty należności dla wydawców i autorów prasowych. Jest już możliwe zawarcie z SDiW Repropol nowej umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wydawcy. Można ją znaleźć na stronie Repropol.pl w zakładce licencje.

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol