REPROPOL informuje o realizacji wypłat reprograficznych

REPROPOL informuje o realizacji wypłat reprograficznych

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL poinformowało o realizacji wypłat opłat reprograficznych za rok 2017. Do wypłaty postawiono opłaty za rok 2017 w wys. 3.187.899,84 zł, wypłatą objęto 3941 wydawców, dla których łączna kwota wyniosła 3.073.176,09 zł. Pozostała kwota stanowi opłaty poniżej progu minimalnego 50 zł, które, zgodnie z Regulaminem Repartycji, nie zostały postawione do wypłaty.

Stowarzyszenie, na podstawie przesłanych kart informacyjnych od wydawców, zrealizowało wypłaty na kwotę brutto 2.247.248,12 zł, co stanowi 73,13% kwoty uruchomionej dla wydawców.

W roku 2019, poza podziałem i wypłatą opłat reprograficznych za 2018 rok, REPROPOL będzie wypłacał zaległe opłaty za 2017 rok dla 2459 wydawców  w łącznej kwocie 825.928 zł.

W okresie od 1.01.2017 r. do 15.01.br.  SDiW REPROPOL wypłaciło dla ok. 1550 wydawców łączną kwotę 3.337.930,28 zł brutto opłat reprograficznych za rok 2017 i lata poprzednie.