Rejestr Dzienników i Czasopism jest już dostępny w internecie

Rejestr Dzienników i Czasopism jest już dostępny w internecie

Rejestr Dzienników i Czasopism jest od 31 lipca 2020 r. dostępny w internecie. Został uruchomiony na stronie Press Clubu i obejmuje obecnie 90594 wpisy w rejestrach sądowych. Rejestr umożliwia odnalezienie informacji o prasie drukowanej i portalach, które zarejestrowały się w sądzie, zgodnie z Prawem prasowym. Rejestr obejmuje też dane polskiej bazy ISSN. Rejestry prowadzone przez Sądy Okręgowe dotychczas były dostępne jedynie w czytelniach sądów.

Na stronie można przeglądać dane z polskiego rejestru ISSN, czyli indeksu bibliotecznego wydawnictw ciągłych. Celem zbudowania rejestru jest ułatwienie dostępu do ważnych informacji i zwiększanie jawności życia publicznego. Rejestr może być też narzędziem dla dziennikarzy i organizacji walczących z dezinformacją, pozwala znacznie łatwiej odszukać powiązania właścicielskie czy personalne mediów uczestniczących w takich działaniach.

Baza danych w rejestrze jest sukcesywnie rozszerzana. Obecnie znajdują się w niej dane z 31 sądów okręgowych, w których zarejestrowanych jest ponad 80 procent tytułów. Rejestr zbudowany i udostępniony przez Press Club Polska odzwierciedla aktualny stan wpisów w rejestrach sądowych na dzień przekazania danych. Aktualizacja danych odbywać się będzie cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku. Rejestr ISSN jest aktualizowany przez Bibliotekę Narodową na bieżąco a Rejestr Dzienników i Czasopism jest bezpośrednio i na stałe podłączony do bazy ISSN. Dostęp do niego jest całkowicie bezpłatny

Izba Wydawców Prasy gorąco apeluje do wszystkich wydawców o aktualizowanie we właściwych Sądach Okręgowych danych rejestrowych wydawanych przez nich tytułów. IWP przypomina też, że rejestracja tytułu jest wymogiem wynikającym z Prawa prasowego, rozdz. 4 i jest warunkiem legalności wydawania tytułu.

Źródło http://pressclub.pl/rejestr-dziennikow-i-czasopism/