Przedstawiciele IWP wzięli udział w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Przedstawiciele IWP wzięli udział w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniach 5 – 07 września 2023 w Karpaczu odbyło się XXXII Forum Ekonomiczne, największa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Bogaty program merytoryczny zawierał ponad 470 paneli z zakresu polityki, gospodarki, samorządu oraz świata nauki i kultury. W wybranych panelach wzięli udział przedstawiciele IWP:

Marek Frąckowiak, prezes IWP, uczestniczył w panelu „Apolityczne media. Na ile to realne?” Dyskusja dotyczyła zachowania wiarygodności informacji w mediach bez okazywania sympatii politycznych. Zdania panelistów były podzielone. Część stała na stanowisku, że dziennikarze i wydawcy powinni relacjonować wydarzenia sumiennie, zapewniając społeczeństwu dostęp do wiarygodnej informacji. Inni dopuszczali wyrażanie własnej opinii przez dziennikarzy i wydawców zgodnie z ich poglądami na relacjonowane wydarzenia. Prezes IWP wyraził opinię, że zaangażowanie części mediów w politykę nie jest złem, pod warunkiem, że zagwarantowana jest wielość i różnorodność prasy. Warunkiem tego jest zaś stworzenie wydawcom podstaw ekonomicznych wydawania zróżnicowanych tytułów prasowych – i to jest obowiązkiem każdej politycznej władzy w kraju demokratycznym. Prezes Izby zwrócił też uwagę na popełniany często przez polityków błąd polegający na ocenie całości prasy przez pryzmat stosunkowo niewielkiej części tytułów zaangażowanych politycznie.

Bogusław Chrabota, wiceprezes IWP, poprowadził panel „Świat po pandemii. Wyzwania stojące przed koncernami”. Paneliści wspólnie stwierdzili, że wyzwania jakie postawiła pandemia COVID-19 miały znaczący wpływ zarówno na gospodarkę jak i na codzienne życie obywateli. Zdalna praca i nauka, ograniczony dostęp do służby zdrowia, załamanie gospodarki globalnej to tylko część wyzwań z jakimi musieliśmy się zmierzyć.

Maciej Klepacki, członek zarządu IWP, uczestniczył w panelu „Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem?”. Dyskusja dotyczyła nowych cyfrowych technologii, które na dobre wkroczyły do krajów rozwiniętych zmieniając życie ich obywateli. Algorytmy wspomagają i kreują nasze wybory. Sztuczna inteligencja wyręcza nas w wykonywaniu wielu czynności, a media społecznościowe są jednymi z największych źródeł informacji. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji wymaga opracowania procesów legislacyjnych, aby chronić prawa autorskie twórców .

Paweł Nowacki, konsultant IWP, uczestniczył w panelu „News kontra dezinformacja”. Dyskusja skupiła się na możliwości znalezienia w mnogości informacji podawanej przez platformy, portale i serwisy internetowe prawdziwej sprawdzonej informacji. Zwrócono uwagę, że obecnie mamy do czynienia z olbrzymią ilością fake newsów w mediach.