Przedłużono terminy wprowadzenia PPK dla firm zatrudniających od 50 a 249 osób

Przedłużono terminy wprowadzenia PPK dla firm zatrudniających od 50 a 249 osób

Przypominamy, że podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r. pomiędzy 50 a 249 osób zostały objęte przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych [PPK] od dnia 1 stycznia 2020 r. i mają obowiązek wdrożyć PPK w swoich zakładach pracy.

W dziale Dla Członków zamieszczamy szersze omówienie dotyczących tego przepisów i wymogów, które należy spełnić w terminach upływających w październiku i listopadzie br.

Link do pełnego tekstu
https://www.iwp.pl/blog/2020/10/16/terminy-na-wprowadzenie-ppk-dla-firm-zatrudniajacych-od-50-a-249-osob-zostaly-przedluzone/