Projekt ustawy ws. implementacji dyrektywy dotyczącej praw pokrewnych znalazł się w pracach rządu

Projekt ustawy ws. implementacji dyrektywy dotyczącej praw pokrewnych znalazł się w pracach rządu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w gronie prac jakimi zajmuje się rząd w pierwszym kwartale 2024 r. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): dyrektywy ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych oraz w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Przypomnijmy, że dyrektywy wprowadzają także zasady dotyczące wynagradzania wydawców oraz twórców i wykonawców, mające zapewnić, aby należne im wynagrodzenie od cyfrowych platform wykorzystujących treści wydawców w świecie cyfrowym.

Termin implementacji ww. dyrektyw upłynął 7 czerwca 2021 r. Mimo usilnych starań IWP i innych organizacji reprezentujących producentów i twórców kultury, kluczowa dla nas dyrektywa wprowadzająca prawa pokrewne dla wydawców nie została implementowana przez władze, mimo przekroczenia właściwych terminów o 2,5 roku. Wydawcy prasy oraz dziennikarze ponieśli z tego powodu poważne szkody.

Wydawcy podkreślają, że celem wprowadzenia praw pokrewnych nie jest ograniczenie wykorzystywania ich treści w internecie. Wprost przeciwnie, właściwe jest, by treści prasowe były prezentowane szeroko i z poszanowaniem uzasadnionych interesów wielkich platform internetowych. Powinno się to jednak odbywać na uczciwych warunkach, co oznacza m.in. zapewnienie wydawcom należnej, właściwej rekompensaty z tytułu nakładów poniesionych na powstanie publikacji. Chodzi także o zachowanie właściwych zasad publikacji i wykorzystania treści prasowych i ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Izba Wydawców Prasy prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z przedstawicielami rządu, dotyczące zapisów implementujących przepisy obu dyrektyw. W Polsce za prace nad dyrektywami, które przygotowały Parlament Europejski i Rada UE, odpowiada resort kultury.

Źródło https://www.gov.pl