Bogusław Chrabota, prezes IWP, wybrany na wiceprezesa ENPA

Bogusław Chrabota, prezes IWP, wybrany na wiceprezesa ENPA

17 listopada 2020 r. prezes izby Wydawców Prasy Bogusław Chrabota został wybrany na wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (European Newspaper Publishers’ Associaton), którego członkiem jest IWP.

ENPA jest organizacją reprezentującą krajowe stowarzyszenia wydawców na forum europejskim, której celem – podobnie jak Izby Wydawców Prasy – jest komentowanie, proponowanie i inicjowanie działań, mających na celu wzmocnienie prowadzenia działalności wydawniczej w Europie. Opiniowane są różne inicjatywy legislacyjne i poza legislacyjne, które mają związek z szeroko rozumianą działalnością wydawców. Należą do nich m.in. regulacje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, ochrony prywatności, zakazów i obowiązków informacyjnych w reklamie, zasad konkurencji i pozycji na rynku w związku z dominacją mega platform internetowych.

Wybór prezesa IWP na wiceprezesa ENPA, świadczy o rosnącym znaczeniu Polski nie tylko w środkowo-wschodniej części Europy, ale i w całej UE, a także o znaczeniu Izby Wydawców Prasy w środowisku europejskich wydawców.

https://www.enpa.eu/