Prezentacja wyników badania: Jak Polacy postrzegają media lokalne?

Prezentacja wyników badania: Jak Polacy postrzegają media lokalne?

Fundacja Media Forum zaprasza na spotkanie poświęcone prezentacji wyników badania konsumpcji mediów lokalnych, które odbędzie się online 8 grudnia 2023 r. o godz. 13.00. Pierwsze tego typu badanie w Polsce zostało przeprowadzone przez pracownię Lokalne Badania Społeczne na zlecenie Fundacji Media Forum w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny”.

Badania pokazały jak odbiorcy postrzegają media lokalne: jak często z nich korzystają, czego w nich szukają, co w nich cenią a czego im brakuje. W badaniu byli pytani też o to jak oceniają wiarygodność mediów lokalnych oraz o to jak odnoszą się do odpłatności za treści w postaci subskrypcji.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Sroczyńska z Fundacji Media Forum, a wezmą w nim udział eksperci rynku mediów: Marcin Jóźko, szef pracowni Lokalne Badania Społeczne oraz Andrzej Andrysiak, ekspert projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny”, wydawca „Gazety Radomszczańskiej” i prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Projekt „Media Forum Rozwój Lokalny”, realizowany od 2022 r. przez Fundację Media Forum, jest elementem programu „Pro Publico Bono” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego celem jest rozwój zawodowy dziennikarzy mediów lokalnych poprzez podnoszenie ich kompetencji w ramach szkoleń prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów. W latach 2021-2023 w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny” wzięło udział ponad 340 dziennikarzy mediów lokalnych.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2023 r. o godzinie 13.00 online, na platformie Zoom. Uczestnictwo w spotkaniu jest możliwe po uzyskaniu akredytacji – chętni mogą przesłać maila z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem i nazwą redakcji na adres: katarzyna.sroczynska@lokalnemedia.org.pl. Zainteresowani otrzymają link do spotkania.

Więcej o projekcie pod linkiem: www.lokalnemedia.org.pl