Press-Service Monitoring Mediów podpisał umowę z Repropolem. Zapłaci wydawcom

Press-Service Monitoring Mediów podpisał umowę z Repropolem. Zapłaci wydawcom

Firma Press-Service Monitoring Mediów zawarła umowę licencyjną ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców Repropol. W styczniu Sąd Najwyższy orzekł, że nie firma może bez umowy cytować w przeglądach prasy artykułów z „Dziennika Gazety Prawnej”. Ta umowa to skutek wygrania po wielu latach procesu spółki Infor Biznes (wspieranej przez Repropol i IWP) z firmą Press-Service Monitoring Mediów.

Po 10 letniej batalii w sprawie ochrony autorskich praw majątkowych i wyroku Sądu Najwyższego i ostatecznego orzeczenia Sądu Apelacyjnego z Poznania, doszło do podpisania  15 kwietnia br.  umowy licencyjnej z Press-Service Monitoring Mediów z Poznania, która wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku.
Przypomnijmy, że w wyroku z dnia 9 sierpnia 2019 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że: przejmowanie w ramach przeglądów prasy artykułów z „DGP” stanowiących utwory nie może być uzasadnione działaniem w ramach prawa cytatu, o którym mowa w art. 29 prawa autorskiego. Jak wskazał Sąd Najwyższy: „użytkownik powołujący się na prawo cytatu przewidziane w art. 29 ust. 1u.p.a.p.p. winien wykazać, że użył go w sposób uzasadniony treścią własnej wypowiedzi, w której cytat został wykorzystany, w celu unaocznienia recenzowanych wywodów lub zilustrowania krytykowanego poglądu. Nie chodzi więc o proste włączenie cudzego utworu do własnego  lecz o uczynienie tego w sposób uzasadniony tokiem argumentacji i usprawiedliwioną potrzebą precyzyjnego przytoczenia cudzego spostrzeżenia czy tezy,
W związku z podpisaną nową umową licencyjną z Press-Service Monitoring Mediów, wśród firm korzystających z materiałów prasowych na potrzeby monitoringu prasy, na podstawie uzyskanych licencji znajdują się obecnie: Agencja Prasowo-Informacyjna „Glob”, Newton Media sp. z o.o., Newspoint sp. z o.o., News Monitor sp. z o.o., PharmaInfo.pl., Press Service Monitoring Mediów sp. z o.o.