Prawdziwa siła prasy

Prawdziwa siła prasy

Wzrastająca temperatura medialnych debat sprzyja także publicznym dywagacjom na temat roli, jaką w tych debatach odgrywają poszczególne media. Niektóre z tych dywagacji a nawet wyniki niektórych badań muszą jednak budzić zdumienie, zwłaszcza wydawców prasy i dziennikarzy. Publikowane czasem dane nie mają bowiem nic wspólnego z faktycznym zasięgiem prasy, która dociera do 85% Polaków w wieku 15–75 lat czyli 25,1 mln osób  – co wynika z badań prowadzonych regularnie i na dużych próbach przez Polskie Badania Czytelnictwa.

Badania PBC dowodzą, że faktyczny zasięg prasy mierzy się dziś zasięgiem wydań drukowanych oraz zasięgiem wydań cyfrowych. W populacji 15-75 lat 50,2% Polaków czyta prasę drukowaną a 74,5% Polaków prasę cyfrową, w tym 30,4% na komputerze stacjonarnym a 69,2% na urządzeniach mobilnych.

Tytuły prasowe zgłaszane są dziś w rejestrach sądowych zarówno jako tytuły drukowane jak i cyfrowe. Wydawcy prowadzą biznes w postaci wydań drukowanych, e-wydań, subskrypcji cyfrowych, aplikacji mobile czy stron www. Każda z tych form jest dzisiaj prasą i w zależności od strategii wydawcy wydają swoje tytuły we wszystkich tych formach lub tylko w wybranych.

Agencja badawcza Kantar Polska oraz spółka Polskie Badania Czytelnictwa prezentują regularnie na stronie pbc.pl wyniki badań, które – wzorem rozwiązań stosowanych na świecie – pokazują prasę jako medium wielokanałowe oraz wykazują, że zasięg prasy w ostatniej dekadzie nie zmienił się, za to zmieniają się platformy czytania prasy. Badania wykonywane są na reprezentatywnej próbie 23 tysięcy osób rocznie i prowadzone są w sposób ciągły.