Prawa pokrewne: francuski urząd antymonopolowy uznał racje wydawców w sporze z Google

Prawa pokrewne: francuski urząd antymonopolowy uznał racje wydawców w sporze z Google

W czwartek 9 kwietnia 2020 r. francuski urząd antymonopolowy wydał – oczekiwaną i zapowiedzianą już przed miesiącem – wstępną decyzję w sprawie przeciwko nadużywaniu przez Google swojej pozycji monopolistycznej. Sprawa została wniesiona do urzędu przez francuskich wydawców, po tym jak Google odmówił płacenia rekompensat wydawcom za wykorzystywanie ich treści po wejściu w życie francuskiego prawa implementującego art. 15 dyrektywy 2019/790/UE.

Zgodnie ze wstępną decyzją, francuski urząd nakazał Google podjęcie w ciągu trzech miesięcy negocjacji w dobrej wierze z wydawcami i agencją prasową AFP, celem ustalenia wynagrodzenia za przejmowanie treści prasowych. Te negocjacje mają objąć cały okres obowiązywania francuskiego prawa, czyli od 24 października 2019 roku.

Podjęcie wstępnej decyzji jest wynikiem wysłuchania przeprowadzonego 5 marca i sprawdzenia praktyk stosowania przez Google, który jest monopolistą na rynku wyszukiwania (90 proc) we Francji. Nie jest to jednak decyzja ostateczna – francuski urząd antymonopolowy będzie dalej pracował nad wydaniem ostatecznej decyzji. Ze względu jednak na ciężką sytuację w jakiej znaleźli się wydawcy prasy oraz AFP, podjęto decyzję wstępną. Aby zapewnić jej skuteczność, Google jest zobowiązany zdawać raporty miesięczne z postępu negocjacji i warunków ustalonych z wydawcami.

Jest to kolejny dowód na to, iż przy wsparciu rządu można – w relatywnie szybkim okresie – zaimplementować efektywnie prawo pokrewne dla wydawców prasy i agencji prasowych.

Źródło https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/droits-voisins-lautorite-prononce-des-mesures-conservatoires-lencontre-de-google