Polski rząd zablokował wprowadzenie globalnego podatku dla firm

Polski rząd zablokował wprowadzenie globalnego podatku dla firm

Polska zablokowała w UE wprowadzenie globalnego podatku dla firm pod koniec 2023 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rząd może chcieć w ten sposób wymusić odblokowanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Bruno Le Maire francuski minister finansów powiedział, że będą starali się nakłonić Polskę do zmiany zdania, by reforma weszła w życie.

W przełomowym porozumieniu zawartym w październiku 2021 aż 137 krajów poparło wprowadzenie nowej, 15-procentowej minimalnej efektywnej stawki podatku od osób prawnych dla dużych przedsiębiorstw. Reforma ma zwiększyć globalne wpływy z podatków o ponad 150 mld dolarów rocznie. W porozumieniu poparto również zmuszenie 100 największych międzynarodowych korporacji na świecie (w tym cyfrowe platformy typu Google, Facebook, Apple czy Amazon) do deklarowania zysków i płacenia wyższych podatków w krajach, w których prowadzą działalność.

Aby umowa stała się rzeczywistością, państwa muszą wprowadzić podatek minimalny do prawa krajowego. Unia Europejska planuje to zrobić w drodze dyrektywy, a do jej przyjęcia potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw członkowskich. Polska sprzeciwiała się proponowanej dyrektywie na spotkaniu 5 kwietnia ministrów finansów UE w Luksemburgu.

Departament Skarbu USA stwierdził, że jest „rozczarowany, że Polska nie przyłączyła się do konsensusu UE w sprawie ważnego środka, który przyniesie nowe, istotne dochody 137 krajom uczestniczącym”.

Źródło https://www.ft.com