Pojawia się szansa na 0% stawkę podatku VAT dla prasy i książki

Pojawia się szansa na 0% stawkę podatku VAT dla prasy i książki

We wtorek 7 grudnia 2021 roku Rada ECOFIN przyjęła tzw. podejście ogólne w sprawie wniosku dotyczącego nowelizacji dyrektywy o podatku od towarów i usług (2006/112/WE). Zmiany dotyczą w szczególności możliwości stosowania zredukowanych, silnie zredukowanych i zerowych stawek podatku VAT. Zgodnie z przyjętą propozycją państwa członkowskie będą miały możliwość stosowania stawek silnie zredukowanych (poniżej 5%) a nawet stawek 0% w odniesieniu do maksymalnie siedmiu pozycji spośród wyraźnie wymienionych w znowelizowanym art. 98 ust. 2 lit b), który wprost stwierdza, iż takie stawki mogą być stosowane do gazet i czasopism, w tym do publikacji elektronicznych.

Przyjęte ogólne podejście nowelizuje także załącznik III do dyrektywy, zawierający wykaz towarów i usług, do których będzie można stosować obniżone stawki.

Zmiany są dalej idące, niż przewidywał to pierwotny wniosek Komisji, a zatem Parlament Europejski musi teraz wydać nową, niewiążącą, opinię w tej sprawie. Ponadto to „podejście ogólne” musi zostać przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE i wówczas Rada Europejska będzie mogła przystąpić do jego formalnego przyjęcia.

Należy zauważyć, iż Izba Wydawców Prasy wraz z Polską Izbą Książki od dawna zabiegały o obniżenie do 0% stawki podatku VAT dla prasy i książki, w tym dla wersji elektronicznych. Wynikiem naszych wspólnych starań był wniosek polskiego rządu złożony w ubiegłym roku do Komisji Europejskiej. Nie mógł on jednak wówczas zostać uwzględniony ze względu na obowiązujące przepisy dyrektywy o podatku VAT. Przyjęte właśnie stanowisko Rady ECOFIN usuwa tę przeszkodę.

Wydawcy prasy z uznaniem odnoszą się do stanowiska polskiego rządu w tej sprawie, stanowiska konsekwentnie dążącego do umożliwienia wydawcom inwestowanie w różnorodne i wysokiej jakości treści. Ma to szczególne znaczenie w okresie, gdy wydawcy borykają się z rosnącymi cenami energii i papieru, wzrostem kosztów dostaw prasy oraz – nieuregulowaną wciąż – kwestią należnych wydawcom tantiem za wykorzystywanie materiałów prasowych przez globalne koncerny internetowe.

Wierzymy, iż wkrótce po ostatecznym przyjęciu przez Komisję Europejską nowelizacji, polskie Ministerstwo Finansów wprowadzi – zgodnie ze wspomnianym wnioskiem – 0% stawkę podatku VAT dla prasy i książki. Będzie to krok, który wspomagając wydawców w trudnych czasach, przełoży się na pewno pozytywnie na polską kulturę i gospodarkę.

Pod linkiem komunikat prasowy ENPA/EMMA