Platformy cyfrowe wydają mln euro na lobbing w strukturach Unii Europejskiej

Platformy cyfrowe wydają mln euro na lobbing w strukturach Unii Europejskiej

Jak wynika z raportu Corporate Europe Observatory i LobbyControl, o którym pisze brukselski portal EUobserve, 10 firm technologicznych odpowiada za prawie jedną trzecią łącznych wydatków na lobbing w strukturach Unii Europejskiej, szacowanych na 97 mln euro rocznie. Google, Facebook i Microsoft przeznaczają na to ponad 5 mln euro każde. W sumie w raporcie zidentyfikowano aż 612 firm i grup w sektorze cyfrowym jako podmioty lobbingowe w strukturach Unii Europejskiej w Brukseli.

Amerykańskie firmy technologiczne (bo większość z nich pochodzi z USA) nie tylko lobbują u decydentów, ale są często częścią zrzeszeń biznesowych i handlowych oraz sieci współpracy z think tankami, firmami konsultingowymi i środowiskiem akademickim. Tak próbują wpłynąć na debatę publiczną w sprawach, które mogą dotykać ich biznesu.

Obecnie przedmiotem intensywnego lobbingu jest unijne prawo o rynkach cyfrowych (DMA) i prawo o usługach cyfrowych (DSA). DSA ma na celu pociągnięcie firm do odpowiedzialności za nielegalne i szkodliwe treści wyświetlane na ich platformach, a DMA próbuje ustanowić listę “zaleceń” i “zakazów” dla największych platform internetowych. Lobbyści opowiadają się za regulacją w oparciu o indywidualne podejście, twierdząc m.in., że zbyt duża liczba regulacji spowoduje, że Europa zostanie w tyle za USA i Chinami.

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl