Plagiat-boty – rośnie skala użycia AI do plagiatowania treści znanych wydawców

Plagiat-boty – rośnie skala użycia AI do plagiatowania treści znanych wydawców

Portal NewsGuard odkrył, że farmy treści wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) do przepisywania tysięcy artykułów z serwisów wydawców bez podania źródła i jakichkolwiek opłat dla wydawcy, który ponosi koszty ich wytworzenia. Jak podaje NewsGuard tylko w sierpniu 2023 r. zidentyfikował 37 stron internetowych, które wykorzystują chatboty do przepisywania artykułów, które po raz pierwszy pojawiły się w serwisach typu CNN, The New York Times i Reuters. We wszystkich przypadkach nie podano żadnego z oryginalnych źródeł wiadomości.

Niektóre z 37 witryn, publikujących treści przygotowane przez AI, są w pełni zautomatyzowane i nie wymagają żadnego nadzoru ze strony człowieka. Dodatkowo niektóre z farm treści zawierają zautomatyzowane reklamy znanych firm, co oznacza, że znane marki nieświadomie pomagają finansować praktykę wykorzystywania AI do powielania treści bez opłacania żadnych licencji.

Polityka wykorzystania dwóch wiodących chatbotów, Google Bard i OpenAI ChatGPT, stanowi, że użytkownicy nie mogą wykorzystywać tej technologii do plagiatowania. Np. polityka OpenAI wyraźnie zabrania „plagiatu” a inne główne modele sztucznej inteligencji, takie jak Claude firmy Anthropic i czat Bing firmy Microsoft, mają podobne zasady.

NewsGuard skontaktował się ze wszystkimi serwisami informacyjnymi, których treści zostały splagiatowane przy użyciu AI. Jason Easley, właściciel i redaktor zarządzający strony PoliticusUSA, powiedział NewsGuard, że DailyHeadliner.com, jedna z 37 witryn plagiatujących treści wydawców, „nie miała pozwolenia na przedruk naszego artykułu”. Easley dodaje: – Traktujemy bardzo poważnie potencjalne zagrożenie dla praw własności intelektualnej stwarzane przez niewłaściwie wykorzystywaną sztuczną inteligencję i wzywamy Kongres i Biały Dom do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony dziennikarzy, wydawców i innych artystów przed potencjalną kradzieżą ich pracy.

Źródło https://www.newsguardtech.com