PE, RE i KE osiągnęły kompromis w sprawie dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

PE, RE i KE osiągnęły kompromis w sprawie dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

W środę (13 lutego) późnym wieczorem podczas negocjacji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej (tzw. trilogue) osiągnięto kompromis dotyczący brzmienia tekstu projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Ostateczna wersja tego tekstu nie jest jeszcze dostępna, ale powinna pojawić się w najbliższych godzinach. Z informacji, jakie dotarły do nas z Parlamentu Europejskiego wynika, iż w wielu punktach przyjęto brzmienie zgodne z propozycją RE z 8 lutego. W zakresie art. 11 przyjęto wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców prasy, z którego wyłączone będą linki, pojedyncze słowa i bardzo krótkie wycinki. Jeśli chodzi o art. 13, poprawiono propozycję Rady w zakresie treści generowanych przez użytkownika – wyjątek ten ma być obligatoryjny, ale zgodny z dotychczasowymi regulacjami (z Dyrektywy 2001/29/WE).

Jest to kolejny krok na drodze uchwalania dyrektywy. Głosowanie plenarne w Strasburgu odbędzie się najprawdopodobniej na ostatniej sesji w połowie kwietnia, bądź na przedostatniej sesji – pod koniec marca.

IWP liczy na dalsze wsparcie starań o uchwalenie sprawiedliwego prawa dla wydawców i dziennikarzy.