Patronat IWP nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Mediach

Patronat IWP nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Mediach

Izba Wydawców Prasy objęła patronatem IX edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach, którą organizuje Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie oraz promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej.

Ważnym aspektem jest również doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – walczyć oni będą m.in. o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach.

Jako organizacja, której nadrzędnym celem jest dbałość o sytuację branży wydawniczej i wzmocnienie czytelnictwa, wierzymy, że przedsięwzięcie takie jak Olimpiada przyczynia się do wzrostu świadomości młodzieży w zakresie mediów, w tym prasy, co przekłada się na zainteresowania jej młodych uczestników kulturą i rozwój demokratycznego społeczeństwa.