Parlament Europejski przyjął rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji

13 marca Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie AI (Artificial Intelligence Act). Nowe regulacje pozwalają na zbudowanie środowiska prawnego, które zapewni możliwość rozwoju sztucznej inteligencji. Jednocześnie przepisy gwarantują poszanowanie praw człowieka i minimalizują zjawisko dyskryminacji. Akt nie uwzględnia kwestii związanych z ochroną praw autorskich i pokrewnych, co – zdaniem IWP – należy ocenić negatywnie.

Nowe rozporządzenie zakłada m.in. wyznaczenie Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji oraz wyłonienie organów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich. Ich zadaniem będzie zapewnienie skutecznego egzekwowania nowych przepisów na poziomie krajowym.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie kategorii zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Do tych zaliczono m.in.: stosowanie rozwiązań opartych na technikach podprogowych czy takich, które dyskryminują określone grupy osób. Niedozwolone będzie także stosowanie systemów AI do tzw. oceny osób obywatelskich (social scoring). To znaczy, że nie będzie można wykorzystywać jej do śledzenia stylu życia obywateli.

– To krok milowy, jeśli chodzi o AI. Stawka była wysoka – nikomu wcześniej nie udało się wypracować tak kompleksowego prawa w obszarze sztucznej inteligencji. Dziś to się udało i mamy przed sobą nową rzeczywistość prawną, którą musimy wspólnie zagospodarować – podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. – Polska podkreślała, że każdy system AI w jej cyklu życia powinien spełniać trzy warunki: być zgodny z prawem, uwzględniać zasady i reguły etyki dla godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz być bezpieczny i odporny technicznie –  wyjaśnia wiceminister.

Wdrożenie AI Act w Polsce będzie jednym z obszarów, na którym Polska skoncentruje się w trakcie przyszłorocznej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.  Wdrożenie Artificial Intelligence Act wymaga powołania lub wybrania spośród istniejących już instytucji tych, które będą nadzorować i regulować rynek AI.  Na poziomie krajowym konieczne będzie wprowadzenie także przepisów dotyczących tzw. piaskownic regulacyjnych w zakresie systemów sztucznej inteligencji tak, aby ułatwić rozwijanie i testowanie innowacji, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku.

Źródło https://www.gov.pl