Parlament Europejski przyjął opinię do Digital Services Act (DSA)

Parlament Europejski przyjął opinię do Digital Services Act (DSA)

W Parlamencie Europejskim przegłosowano dziś opinię do Digital Services Act. Dzięki wielotorowym staraniom Izby Wydawców Prasy i europejskich organizacji wydawców udało się przekonać eurodeputowanych do przyjęcia naszej najważniejszej poprawki dotyczącej możliwości blokowania przez platformy treści prasowych w oparciu o swoje regulaminy i warunki.

Zgodnie z propozycję m.in. IWP platformy cyfrowe przy próbie zablokowania dostępu do treści lub ich usunięcia są teraz zobowiązane do uwzględnienia praw podstawowych, w tym wolności prasy, co tym samym ogranicza swobodę platform, którą proponowała wiodąca Komisja PE IMCO. Niestety, pozostałe kwestie (m.in. związane z utrudnieniami w zakresie uzyskania zgody od internauty na reklamę) nie zostały pozytywnie przegłosowane.

Dla wprowadzenia zasady „Know Your Business Customers”, która miałaby zapewnić, że pośrednicy internetowi naruszający prawa autorskie na skalę komercyjną działający w złej wierze mogliby zostać zidentyfikowani przez innych pośredników (np. rejestry domen, pośredników płatności) i która miałaby zagwarantować posiadaczom praw dostęp do zweryfikowanych informacji, zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz art. 5 dyrektywy o handlu elektronicznym, zabrakło jednego głosu.

Projekt trafi teraz do trilogu, gdzie – w oparciu o przyjęte stanowisko PE, ogólne podejście Rady Europejskiej i projekt wyjściowy Komisji Europejskiej – wypracowane zostanie ostateczne brzmienie aktu.

Więcej https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220114IPR21017/akt-o-uslugach-cyfrowych-bezpieczniejszy-internet-dzieki-regulacji-platform