Oświadczenie Zarządu IWP ws. zakazu publikacji w „Tygodniku Zamojskim”

Oświadczenie Zarządu IWP ws. zakazu publikacji w „Tygodniku Zamojskim”

Izba Wydawców Prasy z niedowierzaniem przyjęła informację o decyzji Sądu Okręgowego w Zamościu, zgodnie z którą zakazuje się dziennikarzom „Tygodnika Zamojskiego” publikowania artykułów o Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

Po zapoznaniu się z treścią artykułów opublikowanych na łamach „Tygodnika Zamojskiego”, dochodzimy do wniosku, iż ich zawartość poparta jest odpowiednią dokumentacją i przedstawia okoliczności znajdujące odzwierciedlenie zarówno w działaniach organów PGK (decyzje Rady Nadzorczej), jak i Prokuratur Okręgowych w Zamościu i Radomiu oraz CBA.

Biorąc to pod uwagę stanowczo wyrażamy sprzeciw wobec decyzji Sądu Okręgowego nie tylko zakazującej na okres 11 miesięcy dalszych publikacji na temat ww. spółki komunalnej, która powinna być poddana szczególnej kontroli społecznej, ale także nakazującej usunięcie ze strony internetowej tygodnikzamojski.pl wielu publikacji. Taka decyzja – wydana w trybie postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń – stanowi, zdaniem redaktora naczelnego Michała Kamińskiego – przejaw cenzury. Nie sposób nie zgodzić się z takim poglądem – zakaz publikowania na przyszłość to forma cenzury prewencyjnej, która w państwie prawa nie powinna mieć miejsca.

Nie tylko społeczność lokalna, ale i regionalna a nawet ogólnopolska, ma prawo być na bieżąco informowana o działaniach podmiotów finansowanych ze środków publicznych, a prasa – w tym „Tygodnik Zamojski” – ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przedstawiać społeczeństwu wątpliwe z punktu widzenia prawa działania i nieprawidłowości, sprawując tym samym funkcję kontrolną, do której jest uprawniona.

Ograniczanie wolności wypowiedzi oraz prawa do informacji – norm zagwarantowanych w Konstytucji, z jakimi mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia, nie powinno mieć miejsca. Stoi ono w sprzeczności z zasadami, jakie obowiązują w państwie prawa, zaprzecza standardom prasy, działającej w wolnym i demokratycznym ustroju.

Izba Wydawców Prasy niejednokrotnie już apelowała o rozważne wydawanie  postanowień o zabezpieczeniu powództwa i o racjonalne podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących publikacji, tak, aby obowiązująca w ustroju demokratycznym fundamentalna zasada wolności prasy i innych środków społecznego przekazu nie doznała uszczerbku.

W przypadku zakazu publikacji „Tygodnika Zamojskiego” nt. PGK w Zamościu wyrażamy sprzeciw wobec ewidentnego ograniczenia wolności słowa i prawa społeczeństwa do informacji oraz apelujemy o cofnięcie przez sąd zakazu publikacji.

Zarząd Izby Wydawców Prasy
Warszawa, 9 grudnia 2019 r.