Orlen chce odkupić Ruch od Alior Banku. Obejmie 100 proc. akcji kolportera

Orlen chce odkupić Ruch od Alior Banku. Obejmie 100 proc. akcji kolportera

W czwartek, 11 kwietnia 2019 r., odbyło się zorganizowane przez RUCH SA spotkanie z wydawcami – wierzycielami Ruchu, objętymi postępowaniem układowym w ramach PPU1 (wierzytelności powyżej 1 mln zł) i PPU2 (wierzytelności od 100 tys. do 1 mln zł).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Ruchu, a także Alior Banku oraz przedstawiciele spółki ORLEN – potencjalnego inwestora Ruchu. Obecny był także nadzorca sądowy w procesie PPU.

Celem spotkania było przedstawienie wydawcom złożonej przez Orlen oferty przejęcia Ruchu i związanej z tym propozycji zmiany warunków układowych dla wydawców w grupie PPU1.

Przedstawiciele Ruchu omówili aktualną sytuację finansową spółki oraz poinformowali o złożonej w sądzie propozycji zmiany warunków układowych dla wierzycieli z grupy PPU1: umorzeniu miałoby ulec 85% wierzytelności (poprzednio miało to być 80%). Warunki układowe dla mniejszych wydawców w grupie PPU2 nie zmieniają się: przewidziane jest umorzenie wierzytelności na poziomie 50%.

Prezes Alior Banku poinformował, że bank także zwiększa skalę umorzenia swoich wierzytelności w Ruchu do poziomu wydawców z PPU1, czyli do 85% (poprzednio miało to być niespełna 70%).

Przedstawiciele Orlenu poinformowali o zakończeniu badania due dilligence spółki Ruch oraz o złożeniu oferty inwestycji w Ruch. Transakcja miałaby dotyczyć 100% akcji Ruchu i polegać na odkupieniu ich od Alior Banku, po przejęciu tych akcji przez bank.

Oferta Orlenu obejmuje spłatę wierzytelności – przede wszystkim dla wydawców w granicach wynikających z propozycji układowych – oraz dalsze inwestycje w Ruch i zapewnienie spółce Ruch płynności finansowej. Orlen planuje restrukturyzację Ruchu  i wykorzystanie synergii pomiędzy dotychczasowym modelem biznesowym Ruchu, a rozwijającym się segmentem detalicznym Orlenu. Sfinalizowanie oferty Orlenu jest uwarunkowane przegłosowaniem przez wydawców-wierzycieli warunków postępowania układowego, co będzie przedmiotem zgromadzeń wierzycieli objętych PPU1 i PPU2 w dniu 15 kwietnia.

W trakcie spotkania niektórzy z wydawców zgłosili ponownie zastrzeżenia wobec planu postępowania układowego, proponując postępowanie sanacyjne i zamianę wierzytelności wydawców na obligacje Ruchu. Przedstawiciele Ruchu i Alior Banku, a także nadzorca sądowy stwierdzili jednak, że ich zdaniem jest to nierealne, gdyż Ruchowi potrzebne jest nie tylko spłacenie długów, ale także zapewnienie płynności do czasu restrukturyzacji spółki oraz dalsze inwestycje. Może to zapewnić tylko zewnętrzny inwestor, a taki jest obecnie jeden: Orlen. Niepowodzenie PPU zdaniem władz Ruchu i kredytującego go banku będzie oznaczało konieczność ogłoszenia upadłości spółki.

Odpowiadając na pytania wydawców przedstawiciele Orlenu zapewniali, iż zamiarem firmy jest utrzymanie sieci kolportażowej Ruchu i jej rozwój w synergii z siecią Orlenu, przy zachowaniu nie zmienionych ogólnych zasad dostępu do sieci Ruchu dla wszystkich wydawców.

Nieco szerzej o przebiegu spotkania piszemy w dziale Dla Członków.

O spotkaniu z wydawcami w dniu 11 kwietnia 2019 r. można przeczytać też tu: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/alior-bank-przejmie-100-proc-akcji-ruchu-aby-je-sprzedac-pkn-orlen-jedynym-wyjsciem-jest-deal-z-orlenem