Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych

16 grudnia w godz. 9.00 do 15.00 odbywać się będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online pt. „Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym w przededniu implementacji i orzeczenia TSUE”. Spotkanie odbędzie się na platformie Teams (możliwość udziału publiczności w dyskusji).

Przyjęcie przez Parlament Europejski 26 marca 2019 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE nałożyło na państwa członkowski wymóg ustanowienia mechanizmów ułatwiających weryfikację praw autorskich i praw pokrewnych w odniesieniu do utworów niedostępnych w obrocie handlowym i odnoszących się do internetowej eksploatacji utworów audiowizualnych.

Przedmiotem dyskusji specjalistów będą rozważania odnoszące się do treści dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem jej art. 17 oraz skutki dla dziennikarzy i wydawców prasy oraz podmiotów komunikujących treści za pomocą przekazów cyfrowych.

W konferencji zapowiedzieli swój udział m.in.:

prof. dr hab. Jan Błeszyński (UW)
prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ)
prof. dr hab. Jacek Sobczak (AEH)

prof. dr hab. Dorota Sokołowska (USz)
prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL)
prof. dr hab. Dariusz Szostek (UO)
prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak (UAM)
dr hab. Ksenia Kakareko (UW)
dr hab. Bogdan Fischer (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

prezes Bogusław Chrabota (Izba Wydawców Prasy, ENPA, „Rzeczpospolita”)
prezes Maciej Hoffman (SDiW REPOROPOL)
prezes Piotr Piotrowicz (Stowarzyszenie Prasy Lokalnej)
prezes Ryszard Pajura (Stowarzyszenie Gazet Lokalnych)

Organizatorzy zapraszają do udziału wydawców prasy, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji, licząc na otwartą merytoryczną dyskusję. Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.