Odbyło się XV posiedzenie Rady Przedsiębiorców poświęcone zmianom w systemie gospodarczym po pandemii koronawirusa

Odbyło się XV posiedzenie Rady Przedsiębiorców poświęcone zmianom w systemie gospodarczym po pandemii koronawirusa

21 czerwca odbyło się XV posiedzenie Rady Przedsiębiorców, której członkiem jest Izba Wydawców Prasy. Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Niedzielne spotkanie było poświęcone zmianom w systemie gospodarczym po pandemii koronawirusa.

Zebrano 10 głównych postulatów: reforma ZUS, płaca minimalna, podatek dochodowy od osób fizycznych, odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników, zmiany prawa gospodarczego, tymczasowe aresztowania przedsiębiorców, brak obowiązków dla mikroprzedsiębiorców, postępowanie karnoskarbowe, postępowanie gospodarcze, rada odwoławcza przy Ministrze Finansów.

2,5-godzinne posiedzenie zostało nagrane i można je obejrzeć pod tym linkiem