Nowe przepisy Media Freedom Act mają chronić wydawców w UE

Nowe przepisy Media Freedom Act mają chronić wydawców w UE

Komisja Europejska przygotowuje przepisy o nazwie Media Freedom Act, które mają zapewnić lepszą ochronę wydawców przed wpływami i naciskami politycznymi, a także ograniczyć możliwość przejmowania mniejszych wydawców przez medialne koncerny

Komisja Europejska ma przedstawić ustawę o wolności mediów jeszcze w 2022 r. Jak informowali brukselscy urzędnicy podczas European News Media Forum przepisy Media Freedom Act mają zapobiegać wpływom politycznym i zapewnić pluralizm w mediach państw członkowskich, ale także krajów kandydujących, które chcą do UE przystąpić.

Urzędnicy Komisji Europejskiej rozpoczęli już prace. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton wyjaśniał podczas European News Media Forum, że celem ustawy będzie zapewnienie integralności i niezależności unijnego rynku mediów. Przepisy mają pomagać w zachowaniu pluralizmu mediów, w tym tych działających online, by nikt nie urósł zbyt duży i nie zdominował debaty publicznej.

Źródło https://balkaninsight.com