Niemcy. Wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko Google News Showcase

Niemcy. Wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko Google News Showcase

Niemiecki urząd Bundeskartellamt wszczął postępowanie w sprawie nadużyć przeciwko koncernowi Google w celu zbadania oferty „Google News Showcase”. Postępowanie opiera się m.in. na nowych obowiązujących w Niemczech przepisach dotyczących regulacji przedsiębiorstw o nadrzędnym znaczeniu dla konkurencji na rynkach. Przepisy te umożliwiają skuteczniejsze i szybsze przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję, zwłaszcza stosowanym przez duże korporacje cyfrowe.

Tłem postępowania jest skarga złożona w październiku 2020 r. przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – Corint Media, w której przedstawiono różne naruszenia Google’a. M.in. chodzi o to, że usługa Google News Showcase i jej integracja z innymi usługami Google, w szczególności z wyszukiwarką, jest zaprojektowana w taki sposób, by skupić uwagę użytkowników na nowym, własnym serwisie informacyjnym amerykańskiego koncernu oraz zawartych w nim treściach prasowych – wykorzystując w sposób nieuczciwy quasi-monopolistyczną pozycję Google na rynku wyszukiwarek.

Jednocześnie umowy, na których opiera się usługa Google News Showcase są tak skonstruowane, że – zdaniem Corint Media – w sposób nieuczciwy uniemożliwiają wydawcom wyegzekwowanie odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z ich treści.