Niemcy. Komisja arbitrażowa zdecydowała, że Google musi zapłacić 5,8 mln za treści wydawców

Niemcy. Komisja arbitrażowa zdecydowała, że Google musi zapłacić 5,8 mln za treści wydawców

Google musi tymczasowo zapłacić niemieckiej organizacji zbiorowego zarządzania Corint Media 5,8 mln euro za korzystanie treści prasowych – wynika z decyzji Rady Arbitrażowej Niemieckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych. Płatność dotyczy okresu od 7 czerwca 2021 roku.

Kwota ta jest daleka od żądania Corint Media, która jako OZZ reprezentujący 400 (około 1/3 rynku) niemieckich wydawców domagała się 420 mln euro jako odpowiedniego wynagrodzenia za licencje do treści (zgodnie z dyrektywą dotyczącą praw pokrewnych). Google proponował płatność w wysokości 3,2 mln euro rocznie. Przedstawiciele Corint Media uznali decyzję komisji arbitrażowej za sukces, mimo stosunkowo niewielkiej kwoty. – Tą decyzją Rada Arbitrażowa potwierdza faktyczne wykorzystanie treści prasowych przez Google – wyjaśnia rzecznik Corint Media.

Google z zadowoleniem przyjął propozycję komisji. – Jest ona zgodna z naszą wcześniejszą ofertą płatności tymczasowej za prawa własności intelektualnej do prasy posiadane przez Corint – powiedział rzecznik koncernu. Kwota 3,2 mln euro rocznie do marca 2023 r. mieści się w zakresie tego, co Google już uzgodnił z ponad 400 regionalnymi i krajowymi publikacjami w Niemczech.

Koncern Google do końca zaprzeczał w tym sporze, że w ogóle korzysta z treści prasowych i odmówił zapłaty jakiegokolwiek tymczasowego wynagrodzenia.

Źródło https://www.parisbeacon.com