Nie żyje prof. dr hab. Elżbieta Traple wieloletnia współpracowniczka IWP i Repropolu

Nie żyje prof. dr hab. Elżbieta Traple wieloletnia współpracowniczka IWP i Repropolu

20 sierpnia 2021 roku zmarła prof. dr hab. Elżbieta Traple, współautorka najważniejszych aktów prawnych, ustaw o kinematografii i prawie autorskim, współtwórczyni Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych SFP. Prof. Traple była wybitną prawniczką, specjalistką w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.

Była członkinią wielu komisji i grup naukowych zajmujących się krajowym i międzynarodowym prawem autorskim, pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat służyła wiedzą Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, a także Izbie Wydawców Prasy i Stowarzyszeniu Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

Była starszym partnerem i współzałożycielką kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jest autorką licznych publikacji, m.in. „Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (współautor) oraz „Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie” (współautor).