Na uczciwych warunkach – startuje kampania edukacyjna IWP, Repropol i ZAiKS

Na uczciwych warunkach – startuje kampania edukacyjna IWP, Repropol i ZAiKS

IWP, Repropol i ZAiKS połączyły siły w walce o uczciwe wynagradzanie dziennikarzy za wykorzystywanie ich pracy przez cyfrowych gigantów. Wystartowała kampania edukacyjna mająca wspierać w Polsce implementację dyrektywy DSM na podstawie której internetowi giganci podzielą się zyskiem z wydawcami (a wydawcy deklarują wypłatę znaczącej części tych środków dziennikarzom) a jednocześnie poprawić wiedzę dziennikarzy o prawach im przysługujących.

Dyrektywa DSM to prawo, na podstawie którego wydawcom i dziennikarzom przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykorzystywanie ich publikacji prasowych online na platformach cyfrowych (takich jak Google czy Facebook) przez okres dwóch lat od momentu publikacji danego materiału.

Dyrektywa DSM to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r. W Polsce implementacja DSM niestety nie została jeszcze dokonana. Dyrektywa jest jednak aktem ustawodawczym UE wyznaczającym dany cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa UE. Liczymy na to, że zostanie wdrożona pilnie i z uwzględnieniem ochrony interesów polskich wydawców i dziennikarzy.

Dyrektywa zapewniając wydawcom zwrot części nakładów poniesionych na wytworzenie i publikację treści prasowych, wzmacnia sytuację ekonomiczną wydawców i utrzymanie miejsc pracy dziennikarzy. Jest bezpośrednio ważna dla samych dziennikarzy, ponieważ reguluje ich prawa i obowiązki dotyczące publikowania oraz wykorzystywania ich dzieł. Dyrektywa zapewnia dziennikarzom ochronę ich twórczości i umożliwia im uzyskiwanie wynagrodzenia za jej wykorzystywanie przez wielkie platformy cyfrowe. Reguluje również kwestie takie jak licencje i udzielanie zgód na wykorzystywanie dzieł, co jest ważne dla utrzymania integralności i wartości treści dziennikarskich.

Organizatorami kampanii „Na Uczciwych Warunkach” są: Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL oraz ZAiKS.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia dostępne na stronie Nauczciwychwarunkach.pl

Pytania kieruj na: kontakt@nauczciwychwarunkach.pl