MKiDN zmienia zdanie w sprawie mediów samorządowych

MKiDN zmienia zdanie w sprawie mediów samorządowych

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ograniczenia wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński w piśmie z 4 maja odpowiedział, że MKiDN dostrzega jednak konieczność rozwiązania problemów i widzi potrzebę zmian przepisów.

W odpowiedzi ministra czytamy m.in. W chwili obecnej, w Radzie Unii Europejskiej trwają prace robocze nad projektem rozporządzenia Akt o Wolności Mediów. Wejście w życie rozporządzenia będzie oznaczało konieczność dokonania zmian w polskich ustawach regulujących sektor medialny i będzie oznaczało konieczność nowelizacji ustawy – Prawo Prasowe. Zgodnie z art. 2 projektu rozporządzenia definicja usługi medialnej ma objąć również publikacje prasowe, co przełoży się na konieczność ponownej weryfikacji przepisów Prawa Prasowego, które pomimo licznych nowelizacji, zostało uchwalone w 1984 r. Zasadniczym, deklarowanym celem projektowanego rozporządzenia jest ochrona wolności i pluralizmu mediów. W chwili obecnej trwają intensywne prace na poziomie grupy roboczej w Radzie UE i równolegle w Parlamencie, a zatem nie do końca jeszcze wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt projektowego rozporządzenia. Należy jednak podkreślić, że intencją unijnych projektodawców jest wprowadzenie zmian w zakresie ustawodawstwa prasowego we wszystkich państwach członkowskich UE.

Mając na uwadze powyższe, a także sygnały, które do MKiDN docierają z organizacji branżowych, uprzejmie informuję, iż MKiDN dostrzega konieczność rozwiązania problemów poruszonych w piśmie przez Pana Rzecznika. Jednocześnie MKiDN analizuje możliwość połączenia kwestii wprowadzenia reguł wydawania prasy przez władze lokalne z ewentualnymi zmianami Prawa prasowego, w przypadku wejścia w życie nowych regulacji unijnych”.

Przypomnijmy, że Izba Wydawców Prasy od dawna postuluje wprowadzenie zakazu wydawania prasy przez samorządy (tylko biuletyny informacyjne). Już w 2004 roku IWP wraz Senatem RP zorganizowała konferencję, na której wspólnie sformułowano taki postulat. W następnych latach Izba, wspólnie z SGL, SPL i HFPC oraz we współpracy z kolejnymi RPO, wielokrotnie podnosiła tę sprawę, przedstawiając konkretne propozycje rozwiązań prawnych.

Źródło http://gazetylokalne.pl