Microsoft i duńska organizacja zbiorowego zarządzania zawarły umowę licencyjną dla wyszukiwarki Bing

Microsoft i duńska organizacja zbiorowego zarządzania zawarły umowę licencyjną dla wyszukiwarki Bing

Duńska Organizacja Zbiorowego Zarządzania Publikacjami Prasowymi (DPCMO) i Microsoft zawarły 13 lutego tymczasową umowę licencyjną dotyczącą treści publikowanych przez wydawców w wyszukiwarce Bing firmy Microsoft. To kontynuacja wcześniejszych ustaleń z września 2022 roku. Microsoft staje się pierwszą dużą firmą technologiczną, która wypłaca wynagrodzenie duńskim wydawcom prasowym zgodnie z unijną dyrektywą o prawie autorskim i jej duńską transpozycją.

Anders Krab-Johansen, przewodniczący DPCMO podkreśla: – Aby zapewnić stabilność branży wydawniczej, a tym samym sprzyjać dostępności wiarygodnych informacji, UE i Dania wprowadziły zharmonizowaną ochronę prawną wydawców prasy w odniesieniu do korzystania z internetu przez duże firmy technologiczne. Doceniamy, że Microsoft, jako pierwsza firma technologiczna w Danii, uznaje znaczenie wolnej prasy i wnosi wkład w duński ekosystem medialny.