Memorandum Zarządu IWP do premiera w sprawie prasy

Memorandum Zarządu IWP do premiera w sprawie prasy

Izba Wydawców Prasy przesłała w czwartek, 8 kwietnia, do premiera Mateusza Morawieckiego memorandum w sprawie konieczności zapewnienia funkcjonowania prasy w sytuacji kryzysowej. W piśmie podpisanym w imieniu zarządu IWP przez prezesa Bogusława Chrabotę czytamy m.in.:

– Prasa stanowi w naszym przekonaniu poważne i poważane medium informacyjne, dzięki któremu również władze państwowe mogą mieć pewność, że ich zalecenia dotyczące postępowania rzeczywiście dotrą do ludności, w tym do osób zaliczanych do tzw. grupy ryzyka, do której należą starsi obywatele naszego kraju. Prasa, zwłaszcza ta w formie drukowanej, posiada tę oczywistą przewagę nad wszystkimi innymi elektronicznymi nośnikami, że jest powszechnie dostępna, oraz można po nią sięgnąć wielokrotnie i w dowolnej chwili. (…)
Oczywiste walory prasy oraz jej społeczna doniosłość zostały dostrzeżone w wielu krajach europejskich, w których uznano prasę za krytycznie ważny element funkcjonowania państwa, a co za tym idzie wprowadzono wiele regulacji mających na celu jej ekonomiczną ochronę i odpowiednie wsparcie wydawców. (…)
Niezbędne jest więc zagwarantowanie funkcjonowania prasy w warunkach kryzysowych w całym łańcuchu jej powstawania i dotarcia do czytelników: działalności wydawnictw, redakcji i dziennikarzy, produkcji i dostaw papieru, pracy drukarni, funkcjonowania kolportażu oraz doręczenia i sprzedaży prasy.(…)

IWP przesłała też do premiera Mateusza Morawieckiego listę konkretnych działań wspierających branżę prasową w Unii Europejskiej. Memorandum przekazano także panu Pawłowi Borysowi, prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju.