Media lokalne wspólnie protestują przeciwko propagandzie samorządów

Media lokalne wspólnie protestują przeciwko propagandzie samorządów

W dniu dzisiejszym, 27 kwietnia, wydawcy prasy lokalnej w całej Polsce prowadzą akcję mająca zwrócić uwagę na nieuczciwą konkurencję ze strony tzw. „prasy samorządowej”.

Izba Wydawców Prasy wraz ze stowarzyszaniami lokalnych wydawców oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka już od 2004 roku prowadzą działania na rzecz zakazu wydawania prasy przez organa administracji państwowej i samorządowej. Nasze organizacja oraz wydawcy prasy lokalnej, skupieni w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych i Stowarzyszeniu Mediów Lokalnych, od lat zwracają uwagę na negatywny wpływ „prasy samorządowej” na demokrację i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, gazety wydawane przez samorządy stanowią zagrożenie dla istnienia niezależnej, prywatnej prasy lokalnej, konkurując z nimi zarówno na polu pozyskiwania reklam jak i dostępu do informacji. Poważne wątpliwości budzi również finansowanie prasy samorządowej ze środków publicznych, dzięki czemu stoi ona na uprzywilejowanej pozycji względem tytułów prywatnych.

Wydawcy prasy, a także IWP, wielokrotnie apelowali do władz o zmiany w ustawie Prawo prasowe i wprowadzenie zakazu wydawania gazet przez jednostki administracji rządowej i samorządowe – bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki i inne zależne od tych organów instytucje.. Pomimo apeli, rozmów z przedstawicielami Sejmu i Senatu czy stanowisk wygłaszanych przez organizacje wydawców, prawo prasowe pozostaje w tym zakresie niezmienione.

W tej sytuacji wydawcy – członkowie SGL i SML – w dniu 27 kwietnia 2023 roku solidarnie protestują przeciwko bezczynności władz i przyzwoleniu na niszczenie wolnej prasy przez organy samorządowe. W niemal dwustu lokalnych tytułach i na portalach gazet lokalnych w czwartek 27 kwietnia ukazuje się protest wydawców, zilustrowany okolicznościowym stemplem zamieszczonym na pierwszej stronie gazety lub na stronie internetowej. Zwracamy Państwa uwagę na problem i apelujemy o wsparcie dla lokalnych wydawców, na rzecz demokracji i swobód obywatelskich.