Media Ameryki Północnej i Południowej wzywają do uchwalenia globalnego prawa broniącego profesjonalnego dziennikarstwa

Media Ameryki Północnej i Południowej wzywają do uchwalenia globalnego prawa broniącego profesjonalnego dziennikarstwa

We wtorek, 21 września, 18 międzynarodowych i krajowych organizacji z północnej i południowej Ameryki podpisały deklarację, wyrażając potrzebę uchwalenia na poziomie globalnym prawa, opartego na poszanowaniu prawa autorskiego i antymonopolowego przez platformy, w tym wdrażającego system sprawiedliwej i odpowiedniej rekompensaty za wykorzystywanie treści prasowych.

Deklarację podpisali: Inter American Press Association (IAPA), World Association of News Publishers (WAN-IFRA), Iberoamerican Telecommunications Organization (OTI), Grupo Diarios America (GDA), International Association of Broadcasting (IAB), News Media Canada (NMC, Canada), News Media Alliance (NMA, USA), Media AllianceMx (Mexico), Honduran Media Association (AMC, Honduras), Media Association of Jamaica (MAJ, Jamaica), Dominican Society of Newspapers (SDD, Dominican Republic), Information Media Association (AMI, Colombia), Ecuadorian Association of Newspaper Editors (AEDEP, Ecuador), Peruvian Press Council (CPP, Peru), National Association of Newspapers (ANJ, Brazil), National Press Association (ANP, Bolivia), National Press Association (ANP, Chile) oraz Association of Argentine Journalistic Entities (ADEPA, Argentina).

Źródło: https://en.sipiapa.org