Mecenas Jacek Wojtaś członkiem zarządu PDLN

Mecenas Jacek Wojtaś członkiem zarządu PDLN

Mecenas Jacek Wojtaś, koordynator ds. europejskich w Izbie Wydawców Prasy, będący z ramienia IWP członkiem zarządu SDiW REPROPOL, został wybrany do zarządu PDLN (Press Database and Licensing Network, https://www.pdln.info

PDLN to organizacja, która na szczeblu międzynarodowym zajmuje się ochroną i promocją interesów wydawców w branży monitoringu i ewaluacji mediów, dzieląc się najlepszymi praktykami w zakresie licencjonowania i dostarczania oraz tworzenia forów dla właścicieli treści i użytkowników. Członkiem PDLN jest SDiW REPROPOL.

Wybór naszego reprezentanta do zarządu PDLN jest wyrazem uznania dla kompetencji mec. Jacka Wojtasia oraz znaczenia naszych organizacji oraz podejmowanych przez nie działań na szczeblu międzynarodowym.