Luty 2021. Odbyły się warsztaty podatkowe Izby Wydawców Prasy

Luty 2021. Odbyły się warsztaty podatkowe Izby Wydawców Prasy

Biorąc pod uwagę potrzeby wydawców oraz planowane zmiany prawno-podatkowe, Izba Wydawców Prasy 17.02.2021 zorganizowała kolejne warsztaty podatkowe dla swoich członków. Zajęcia poprowadzili: mec. Janina Fornalik, mec. Anna Misiak oraz mec. Tomasz Michalik z kancelarii prawnej MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

I. PODATKI DOCHODOWE
1. Umowy o dzieło – m.in. obowiązek raportowania umów do ZUS
2. 50% koszty podatkowe w praktyce
3. Świadczenia pracownicze w związku z COVID-19 – PIT/ZUS
4. Podatkowe aspekty pracy zdalnej – PIT/ZUS
5. Podatek dochodowy od osób prawnych – istotne nowości

II. VAT
1. Nowe reguły dotyczące rozliczania faktur korygujących
2. Inne zmiany w ramach pakietu Slim VAT (od 1 stycznia 2021)
3. Planowane zmiany dotyczące e-commerce (od 1 lipca 2021)
4. Inne istotne nowości (np. karty paliwowe; różne formy umów dystrybucyjnych)

W warsztatach wzięło udział ponad 70 uczestników, wszyscy otrzymali materiały przygotowane przez prowadzących.