Lokalni wydawcy zadowoleni z przyjęcia dyrektywy wprowadzającej prawa pokrewne

Lokalni wydawcy zadowoleni z przyjęcia dyrektywy wprowadzającej prawa pokrewne

Wydawcy prasy lokalnej, zrzeszenie w Izbie Wydawców Prasy, wypowiedzieli się 29 marca 2019 r. o dyrektywie ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 26 marca. Lokalni wydawcy wyrażają satysfakcję z przyjęcia dyrektywy wprowadzającej prawa pokrewne dla wydawców. Zwracają także uwagę na to, że zapisy dyrektywy mają szczególne znaczenie dla mniejszych wydawców, których nie stać na długotrwałe i kosztowne procesy w obronie należnych im praw.

Zadowolenie z przyjęcia dyrektywy przez PE wyraziła także Rada Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych w stanowisku z 27 marca br.

Oba dokumenty zamieszczamy poniżej oraz załączamy w wersji PDF (poniżej).

***

Warszawa, 29 marca 2019 r.

Stanowisko wydawców prasy lokalnej zrzeszonych w Izbie Wydawców Prasy w sprawie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

My, niżej podpisani wydawcy i redaktorzy naczelni lokalnych tytułów prasowych, z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję Parlamentu Europejskiego, który przyjął we  wtorek dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W regulacji przyznaje się wydawcom prasy prawo pokrewne, z którego już od lat z powodzeniem korzystają inni producenci treści – m.in. producenci filmów, muzyki, gier i programów komputerowych.

Przyjęcie dyrektywy cieszy nas tym bardziej, że mimo zmasowanych działań lobbingowych przeciwników regulacji eurodeputowani nie ulegli powszechnej dezinformacji, ale w wyważony i rozsądny sposób zadecydowali o przyjęciu wynegocjowanego z Radą Europejską tekstu dyrektywy.

Naszym zdaniem, przyjęty tekst stanowi przykład zrównoważonego podejścia do kwestii praw autorskich i eksploatacji różnorodnych treści w środowisku cyfrowym.

Regulacja poprawi także sytuację twórców i producentów, w naszym przypadku wydawców i dziennikarzy, naprawiając przynajmniej częściowo zachwianą dotychczas równowagę rynkową, w której wszystkie warunki dyktowały internetowe koncerny technologiczne. Wydawcy, w szczególności mali wydawcy, w tym wydawcy prasy lokalnej, a także zatrudniani przez nas dziennikarze stali w rozmowach z podmiotami komercyjnie wykorzystującymi stworzone przez nas treści na straconej pozycji – do tej pory musieliśmy bezwarunkowo akceptować nieuczciwe porozumienia, powodujące ciągłe pogorszenie naszej sytuacji ekonomicznej, co niejednokrotnie zmuszało nas do podejmowania dramatycznych decyzji i redukcji zatrudnienia. Na walkę z podmiotami, które – bez naszej zgody – komercyjnie rozpowszechniają nasze treści w internecie, na długotrwałe i kosztowne procesy sądowe –zwyczajnie nas nie stać, co z całą bezwzględnością wykorzystywane było przez te podmioty. Mogły one bezkarnie narzucać nam swoje warunki.

Wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców prasy na szczeblu Unii Europejskiej to historycznie ważny krok w zagwarantowaniu pluralizmu mediów, jako fundamentalnej podstawy, jeśli chodzi o swobodę wyrażania opinii oraz demokrację w świecie cyfrowym. Platformy które dotychczas, nie ponosząc kosztów wytworzenia materiałów prasowych, nie tylko nie dzieliły się swoimi przychodami z twórcami, ale dodatkowo odbierały nam należne przychody reklamowe, będą musiały zmienić swoje praktyki, w myśl zasady: skoro zarabiasz na cudzej twórczości, podziel się zyskiem. Otrzymywane przez nas rekompensaty wzmocnią budżety wydawcy oraz redakcji i pracujących u nas dziennikarzy.

Tworzymy każdego dnia setki artykułów, związanych z lokalną działalnością, które – w epoce cyfrowej – mogą być w części lub w całości kopiowane, poddawane recyklingowi oraz promowane przez podmioty trzecie w ciągu zaledwie kilku sekund. Dyrektywa daje nam możliwość odzyskiwania części ponoszonych inwestycji. Będziemy mogli dalej inwestować w rozwój profesjonalnego dziennikarstwa i realizować ważną rolę prasy, szczególnie lokalnej, polegającej na dostarczaniu informacji, opinii, publicystyki społecznej, gospodarczej, kulturalnej istotnej dla naszych lokalnych społeczności.

Liczymy teraz na rychłą implementację przyjętych rozwiązań, w sposób umożliwiający nam, małym lokalnym wydawcom, dalszy rozwój, tworzenie i dystrybucję treści prasowych, tak potrzebnych społecznościom lokalnym w budowie ich małych ojczyzn.

W imieniu Komisji Prasy Lokalnej Izby Wydawców Prasy

Dominik Księski, Wydawnictwo Wulkan, Żnin, przewodniczący Komisji Prasy Lokalnej IWP

Wydawcy:

Mirosław Galczak, Wydawnictwo Prasa Beskidzka, Bielsko-Biała

Arkadiusz Gruchot, Wydawnictwo „Nowiny”, Racibórz

Jerzy Jurecki, Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze, Zakopane

Michał Kamiński, Wydawnictwo Zamojskie, Zamość

Paweł Kozera, Agencja TiO Paweł Kozera, Legionowo

Dariusz Kuziak, Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka”, Siedlce

Ryszard Marut, Spółdzielnia Pracy „Ciech-Press”, Ciechanów

Jerzy Mianowski, Wągrowiecka Oficyna Wydawnicza, Wągrowiec

Stanisław Piguła, Wydawnictwo Przegląd Koniński, Konin

Piotr Piotrowicz, Południowa Oficyna Wydawnicza, Jarocin

Bogdan Rojkowicz, Agencja Wydawniczo-Reklamowa KORSO, Mielec

Piotr Skerczyński, Grupa Wydawnicza Słowo, Biała Podlaska

Tadeusz Sułek, Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze, Żyrardów

Tomasz Szatkowski, Tygodnik Płocki, Płock

Władysław Tocki, Wydawnictwo KONTAKTY, Łomża

Wojciech Waligórski, Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin Waligórscy, Łowicz

Lila Witkowska, Wydawnictwo Sztafeta, Stalowa Wola

***

Stanowisko Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych w sprawie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej prawa autorskiego i praw pokrewnych

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych z zadowoleniem przyjmuje poparcie Parlamentu Europejskiego
w sprawie dyrektywy Unii Europejskiej w kwestii prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Europosłowie zdecydowali się w ten sposób wesprzeć dziennikarzy i wydawców, którym przyznano prawa pokrewne, jakie od dawna przysługują innym producentom dzieł objętych ochroną praw autorskich. Dyrektywa poprawi standardy ochrony praw autorskich oraz wzmocni prawa wydawców, także lokalnych.

My, polscy wydawcy prasy lokalnej mamy nadzieję, że przyjęcie ustaleń Parlamentu Europejskiego w naszym kraju przebiegnie szybko i da wymierne korzyści obywatelom, prasie, badaczom i instytucjom dziedzictwa kulturowego.

Rada Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

***

Prawa pokrewne stanowisko RW – 27 marca 2019 20190329_stanowisko_Komisji_Prasy_Lokalnej_IWP

Prawa pokrewne stanowisko RW – 27 marca 2019