Lokalni wydawcy prasy wspólnie w sprawie praw pokrewnych

Lokalni wydawcy prasy wspólnie w sprawie praw pokrewnych

W dniu 25 października br. w siedzibie Izby Wydawców Prasy odbyło się spotkanie wydawców reprezentujących niemal cały polski rynek prasy lokalnej.

Głównym tematem spotkania była implementacja dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz niezbędna współpraca wydawców w tym zakresie. Przedmiotem spotkania była także bieżąca współpraca wydawców lokalnych serwisów internetowych.

Na zaproszenie IWP w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Stowarzyszenia Gazet LokalnychStowarzyszenia Mediów Lokalnych, a także platform i serwisów skupionych wokół podmiotów oferujących rozwiązania CMS-owe dla wydawców lokalnych: TiP Media, Siecportali.pl oraz CMC Media. Współgospodarzami spotkania byli przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców „Repropol”.

Wydawcy zapoznali się ze stanem implementacji dyrektywy dot. praw pokrewnych oraz prac toczonych w IWP w tym zakresie. Omawiano m.in. optymalne zasady na jakich powinny się opierać wypłaty należnych wydawcom opłat z tytułu przysługujących im praw pokrewnych. W dyskusji wyrażono oczekiwanie, iż dyrektywa ws. praw pokrewnych będzie szybko implementowana do polskiego prawa, z uwzględnieniem zgłoszonych przez wydawców niezbędnych poprawek do wstępnego rządowego projektu implementacji. Uczestnicy spotkania zgodzili się także, że właściwe dla wszystkich wydawców, w tym także lokalnych (prasy drukowanej i lokalnych portali internetowych) jest współdziałanie w tej kwestii w ramach IWP oraz SDiW Repropol – powołanej z inicjatywy IWP organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi wydawców prasy i dziennikarzy.

W trakcie spotkania rozmawiano również o zawartym we wrześniu br. porozumieniu IWP ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Porozumienie to dotyczy współpracy mającej na celu realizację wspólnych interesów we wdrażaniu oraz egzekwowaniu praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz posiadaczy tych praw, w tym wydawców prasy i dziennikarzy w Polsce.