Lokalni wydawcy prasy wspólnie w sprawie implementacji dyrektywy praw pokrewnych

Lokalni wydawcy prasy wspólnie w sprawie implementacji dyrektywy praw pokrewnych

W środę, 13 grudnia, w siedzibie Izby Wydawców Prasy odbyło się kolejne spotkanie wydawców reprezentujących polski rynek prasy lokalnej. Tematem spotkania była implementacja dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz niezbędna współpraca wydawców w tym zakresie.

Na zaproszenie IWP w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, a także platform i serwisów skupionych wokół podmiotów oferujących rozwiązania CMS-owe dla wydawców lokalnych: TiP MediaSiecportali.pl oraz CMC Media. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców „Repropol”.

Podczas spotkania omówiono aktualny stan implementacji dyrektywy dot. praw pokrewnych w Polsce. Omawiano także udział środowiska wydawców lokalnych w pracach prowadzonych wspólnie przez IWP, Repropol i ZAiKS.

Przedmiotem spotkania była także bieżąca współpraca wydawców lokalnych serwisów internetowych.