Lokalne media mogą aplikować o granty dla dziennikarzy śledczych

Lokalne media mogą aplikować o granty dla dziennikarzy śledczych

Do 8 września potrwa I tura naboru na granty w Euro dla dziennikarzy śledczych zajmujących się tematyką transgraniczną w mediach lokalnych. W ramach projektu prowadzonego w minimum 2 krajach można również ubiegać się o udział w szkoleniu na temat dziennikarstwa śledczego, tworzenia treści angażujących lokalnych odbiorców, a także dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

Do 15 września trwa przyjmowanie wniosków dotyczących grantów na realizację materiałów śledczych o handlu ludźmi i pracy przymusowej obywateli krajów Azji w Europie – Modern Slavery Unveiled. Zgłaszać się mogą zespoły składające się z co najmniej dwóch dziennikarzy.

Materiały jakie mają zostać zrealizowane z grantów muszą zostać opublikowany przez co najmniej dwa profesjonalne media, w co najmniej dwóch różnych krajach europejskich. Do otrzymania dotacji kwalifikują się wszystkie dziennikarskie formy: artykuły prasowe i magazynowe, radiowe i telewizyjne filmy dokumentalne i seriale, fotoreportaże i książki, podcasty a nawet książki dziennikarskie non-fiction.

Granty (pula wszystkich wynosi 1,3 mln euro) fundowane są m.in. przez Komisją Europejską, Europejską Federację Dziennikarzy.

Szczegóły pod tym linkiem.