List otwarty wydawców, agencji informacyjnych oraz dziennikarzy do kanclerz Merkel i prezydenta Macrona

List otwarty wydawców, agencji informacyjnych oraz dziennikarzy do kanclerz Merkel i prezydenta Macrona

„PROSZĘ PODJĄĆ PILNE DZIAŁANIA I NIE NARAŻAĆ NA SZWANK REFORMY PRAW AUTORSKICH”

Europejscy wydawcy materiałów informacyjnych, agencje informacyjne i dziennikarze apelują do Kanclerz Merkel i Prezydenta Macrona w liście otwartym podpisanym przez wszystkie składowe prasowego ekosystemu, a mianowicie organizacje ENPA (Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet), EMMA (Europejskie Stowarzyszenie Mediów Magazynowych), EFJ (Europejska Federacja Dziennikarzy), EANA (Europejskie Stowarzyszenie Agencji Informacyjnych), EPC (Europejska Rada Wydawców), NMC (Koalicja Mediów In-formacyjnych) oraz NME (Stowarzyszenie News Media Europe) o zakończenie francusko-niemieckiego sporu w sprawie negocjacji dotyczących unijnej reformy praw autorskich.

Wobec szybko upływającego czasu w kwestii przeprowadzenia dyrektywy przez końcowe etapy procesu legislacyjnego przed upływem kadencji obecnego Parlamentu Europejskiego, wspomniany spór może narazić na szwank całą dyrektywę w sprawie praw autorskich oraz w sposób zasadniczy zagraża szansie przyjęcia bardzo potrzebnego prawa pokrewnego dla wydawców, które ma kluczowe znaczenie dla przyszłości profesjonalnego dziennikarstwa oraz stabilnej, wolnej, niezależnej i poszerzającej obszary demokracji prasy.

We wrześniu ubiegłego roku Parlament Europejski zagłosował za silnym prawem wydawcy, gwarantującym ochronę wartościowych treści wydawców, w tym bardzo niewielkich fragmentów tychże treści, co stanowiło jasny, demokratyczny sygnał dla państw członkowskich, że reforma musi być kontynuowana.

Negocjacje znalazły się obecnie w punkcie krytycznym i europejska prasa w całości jest poważnie zaniepokojona faktem, że potencjalny brak porozumienia między Francją a Niemcami zagrozi całej reformie praw autorskich. Rzecznik sygnatariuszy listu powiedział: „Owe kluczowe, finalne dyskusje nie mogą się toczyć, kiedy Francja i Niemcy nadal trwają w sporze. Apelujemy do uczestników sporu o rozważenie implikacji ewentualnego upadku dyrektywy dla wydawców i dziennikarzy europejskich. Jeśli funkcjonalne prawo pokrewne dla wydawców prasy nie zostanie pilnie przyjęte, zagrożona będzie przyszłość zróżnicowanego, niezależnego, wiary-godnego i odpowiedzialnego prawnie dziennikarstwa informacyjnego i śledczego”.

Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z:
Alexandru Ion Giboi
EANA
alexgiboi@gmail.com
+40 727 876 646
www.newsalliance.org Renate Schroeder
EFJ
renate.schroeder@ifj.org
+32 2 235 22 00
www.europeanjournalists.org
Ilias Konteas
EMMA
ilias.konteas@magazinemedia.eu
+32 2 536 06 00
www.magazinemedia.eu Ilias Konteas
ENPA
ilias.kontes@enpa.eu
+32 2 536 06 03 www.enpa.eu
Angela Mills Wade
EPC
Angela.MillsWade@epceu
rope.eu
+32 2 231 12 99 www.epceurope.eu Andrew Moger
NMC
andy@newsmediacoalition.org
+44 7836 572273
www.newsmediacoalition.org Wout van Wijk
NME
wout.vanwijk@newsmedia europe.eu
+32 473 685864
www.newsmediaeurope.eu

Wersja listu w formacie PDF 20190201_Komunikat_Prasowy_List_do_Kanclerz_Merkel_i_Prezydenta_Macrona