Konferencja „Wolne media i dziennikarstwo wysokiej jakości – wyzwania i możliwości dla niezależnych wydawców prasy”

Konferencja „Wolne media i dziennikarstwo wysokiej jakości – wyzwania i możliwości dla niezależnych wydawców prasy”

W dniach 1–2 marca 2024 roku w Krakowie odbyła się konferencja „Wolne media i dziennikarstwo wysokiej jakości – wyzwania i możliwości dla niezależnych wydawców prasy”, organizowanej przez Fundację Tygodnika Powszechnego i Fundację im. Friedricha Eberta. W konferencji uczestniczyło liczne grono dziennikarzy i wydawców niezależnej prasy, w tym prasy lokalnej, z Polski i Niemiec.

Wprowadzenie do dyskusji o charakterze „okrągłego stołu” pt. „Wyzwania stojące przed niezależnymi wydawcami mediów w dobie dzisiejszej cyfryzacji” wygłosili prezes Izby Wydawców Prasy Marek Frąckowiak oraz Meinolf Ellers z agencji DPA.

Prelekcję „Proces cyfryzacji mediów w Polsce – potrzeba monetyzacji treści i rozwoju systemu płatnych subskrypcji” wygłosił Paweł Nowacki, ekspert ds. cyfryzacji prasy i stały współpracownik IWP.

Konferencji towarzyszyła prezentacja i warsztaty systemu „rE-medium” – rozwiązania CMS dla małych i średnich wydawnictw prasowych, opracowanego przez Fundację Tygodnika Powszechnego dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Norweskich.

Zobacz też: W piątek 1 marca spotkaliśmy się… – Fundacja Tygodnika Powszechnego | Facebook