Komunikat o spotkaniu wydawców publikacji prasowych w Izbie Wydawców Prasy

Komunikat o spotkaniu wydawców publikacji prasowych w Izbie Wydawców Prasy

Dnia 9 grudnia 2021 roku z inicjatywy Izby Wydawców Prasy odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z implementacją dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE/2019/790).

Dyrektywa – obok regulacji różnych zagadnień – przewiduje również wprowadzenie prawa pokrewnego wydawców prasy (art. 15 dyrektywy).

Podczas spotkania omówiono stan implementacji dyrektywy w Polsce i mechanizmy wdrożenia jej postanowień. Przeanalizowano także przykłady innych państw członkowskich UE, które wprowadziły już implementację dyrektywy, jak i kilku państw spoza UE, które już wprowadziły lub wprowadzają regulacje dotyczące obrotu treściami prasowymi w internecie.

Uczestnicy spotkania wyrazili zamiar współdziałania w celu wypracowania efektywnego systemu egzekwowania i przekazywania wydawcom należnych rekompensat z tytułu prawa pokrewnego nadanego art. 15 dyrektywy, który mógłby zostać oparty na współpracy z Izbą Wydawców Prasy oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL – organizacją zbiorowego zarządzania założoną przez wydawców.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL oraz następujących wydawców i producentów publikacji prasowych: Agora, Grupa DGP Infor, Gremi Media, Grupa Interia, Polska Press Grupa, Ringier Axel Springer Polska, TVN24.pl, Grupa Wirtualna Polska oraz ZPR Media.

Zapraszamy wszystkich wydawców publikacji prasowych, działających na wszystkich kanałach publikowania treści, aby dołączyli do wspólnego działania na rzecz wdrożenia w Polsce prawa pokrewnego.

Izba Wydawców Prasy
tel. 22 828 59 30,
e-mail sekretariat@iwp.pl

Wersja komunikatu w PDF do ściągnięcia