Komunikat Izby Wydawców Prasy w sprawie konkursu GrandFront

Komunikat Izby Wydawców Prasy w sprawie konkursu GrandFront

Organizowany przez Izbę Wydawców Prasy Konkurs na Prasową Okładkę Roku GrandFront już od pierwszej edycji cieszył się zainteresowaniem zarówno uczestniczących w nim redakcji, jak i całego rynku mediów. Konkurs GrandFront stał się ważnym punktem odniesienia dla twórców i wydawców i przyczynił się do wzrostu poziomu projektowania graficznego w polskiej prasie. Organizatorzy zawsze bacznie śledzili metamorfozę, jaką przechodzi branża wydawnicza, dostosowując reguły konkursu do zmian rynkowych i rozwoju technologicznego.

Rozpatrując uwagi i propozycje zgłaszane przez branżę w ostatnich latach, także po ubiegłorocznej, zakończonej Galą w maju 2018 r. edycji Konkursu, organizatorzy uznali, iż po kilkunastu latach należy skonfrontować założenia konkursu z aktualną sytuacją rynku prasowego i przemianami, jakie na nim zachodzą.

W związku z tym Zarząd Izby Wydawców Prasy podjął decyzję o zawieszeniu w roku 2019 organizacji Konkursu GrandFront. Izba Wydawców Prasy dziękuje wszystkim dotychczasowym uczestnikom i sympatykom za wsparcie, prosząc jednocześnie o ewentualne uwagi i sugestie co do kształtu konkursu na najlepszą okładkę prasową w przyszłości.

Izba Wydawców Prasy liczy, że po przerwie Konkurs powróci w nowej, unowocześnionej formule.

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.