Rząd zleci płatną kampanię informacyjną prasie lokalnej

Rząd zleci płatną kampanię informacyjną prasie lokalnej

Odpowiadając na starania Izby Wydawców Prasy o wsparcie dla prasy lokalnej w Polsce, rząd postanowił zlecić realizację płatnej kampanii informacyjnej w gazetach lokalnych. Pierwsza część kampanii, o wartości ponad 1 mln zł, rozpoczyna się od poniedziałku 13 lipca 2020 r.

Kampania ta stanowi istotne wsparcie dla niewielkich, prywatnych wydawców lokalnych, którzy w związku z pandemią znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, m.in. z uwagi na spadek przychodów reklamowych i niższą sprzedaż.

Izba Wydawców Prasy od kilku miesięcy zabiegała o pomoc władz dla lokalnej prasy. W rezultacie rząd przychylił się do naszych postulatów, doceniając informacyjną i kulturotwórczą rolę lokalnych czasopism a także ich wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Liczymy, że zapoczątkowana obecnie kampania przyniesie efekty w postaci pewnej poprawy kondycji ekonomicznej małych wydawców, a tym samym przyczyni się do utrzymania miejsc pracy w lokalnych społecznościach.

Płatna kampania informacyjna obejmie około 130 tytułów prasy lokalnej. Jej bezpośrednią realizację Izba powierzyła spółce Biuro Reklamy Gazet Lokalnych, która w tej sprawie bezpośrednio kontaktuje się z wydawcami gazet lokalnych.