Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje publiczne ws. europejskiego aktu o wolności mediów

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje publiczne ws. europejskiego aktu o wolności mediów

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne w sprawie planowanej europejskiej ustawy o wolności mediów. Celem aktu jest ochrona pluralizmu i niezależności mediów na unijnym rynku.

Jak podkreśla wiceprzewodnicząca KE, Věra Jourová: – Media są filarem demokracji. Obecnie jednak filar ten pęka, a rządy i grupy prywatne próbują wywierać presję na media. Dlatego Komisja zaproponuje wspólne zasady i zabezpieczenia w celu ochrony niezależności i pluralizmu mediów. Dziennikarze powinni mieć możliwość wykonywania swojej pracy, informowania obywateli i rozliczania władzy bez obaw i faworyzowania. Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton, dodaje: – Musimy dopilnować, aby europejskie media pozostały niezależne, innowacyjne i zrównoważone oraz działały bez nieuzasadnionej ingerencji w ich działalność, zarówno prywatną, jak i publiczną.

Konsultacje mają pomóc zebrać opinie na temat najważniejszych kwestii wpływających na funkcjonowanie wewnętrznego rynku mediów, w tym różnych rodzajów ingerencji w media, a także trendów gospodarczych. Obejmują one trzy główne obszary dotyczące problemów i:

  1. koncentrują się na przejrzystości i niezależności (np. kontrola transakcji na rynku mediów, przejrzystość własności mediów i pomiar oglądalności),
  2. na warunkach ich zdrowego funkcjonowania (np. ekspozycja opinii publicznej na pluralizm poglądów, innowacyjność mediów na rynku UE),
  3. na sprawiedliwej alokacji zasobów państwowych (np. niezależność mediów publicznych, przejrzystość i sprawiedliwa dystrybucja reklam państwowych).

Wniosek ma zostać przedstawiony przez KE w trzecim kwartale tego roku. Opinie można przekazywać do 21 marca 2022 r. na portalu “Have your say”..