Komisja Europejska przeznacza 10 mln euro na innowacje i wsparcie niezależności wydawców

Komisja Europejska przeznacza 10 mln euro na innowacje i wsparcie niezależności wydawców

Komisja Europejska stara się wspierać działalność niezależnych mediów i ogłasza kolejny konkurs na pozyskanie grantów dotyczących partnerstw dziennikarskich. W tym roku KE zwiększyła budżet na ten cel do 10 mln euro. Wnioski grantowe przyjmowane są do 27 kwietnia 2023 r. włącznie.

W tym roku projekty składane przez wydawców powinny wzmacniać współpracę i mogą – na przykład – koncentrować się na opracowywaniu norm technicznych i redakcyjnych, testowaniu nowych modeli biznesowych, nowych formatów newsroomów i dziennikarskich oraz dzieleniu się najlepszymi praktykami wśród innych wydawców (np. poprzez szkolenia i wydarzenia).

Część budżetu z tego grantu będzie wspierać współpracę transgraniczną pomiędzy wydawcami w Europie, pracujących nad transformacją modelu biznesowego i/lub projektami dziennikarskimi o pełnej niezależności redakcyjnej. Konsorcja mogą skupić się na jednym z (pod)sektorów mediów informacyjnych (radio, telewizja, media cyfrowe, druk, czasopisma itp.) i/lub na określonym gatunku dziennikarskim.

Konsorcja powinny skupiać co najmniej 3 partnerów, z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. UE finansowałaby 80% kosztów projektów, a maksymalna kwota dotacji wynosi 2 mln euro. Wszystkie projekty uzyskają finansowanie na 2 lata.

Druga połowa budżetu 10 mln Euro jest skierowana do organizacji oferujących dotacje dla mediów o szczególnym znaczeniu dla demokracji i uczestnictwa obywatelskiego, w szczególności:

– media lokalne i regionalne,
– dziennikarstwa niezależnego i śledczego
– organizacje dostarczające wiadomości w interesie publicznym/dziennikarstwo w służbie publicznej, takie jak dziennikarstwo i media społeczne, prawne i obywatelskie lub wiadomości zwiększające przejrzystość mediów.

W tym wypadku wydawcy powinni propozycje składać przez konsorcja lub pojedyncze organizacje (np. organizacje non-profit, ale nie tylko). UE sfinansowałaby 90% kosztów projektów, a maksymalna kwota indywidualnej dotacji wynosi 3 mln euro. I tu także finansowanie jest na 2 lata

Szczegóły dostępne pod adresem https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/journalism-partnerships-1